תפריט ראשי תחומי עיסוק

סניף הביטוח הלאומי בחולון

רח' פנחס לבון 26 חולון, מיקוד 5816201

מחלקה
פקס
אבטלה
03-5022580
ניידות
03-5022402
נכות כללית
03-5022508
נפגעי עבודה
03-5022575
זקנה ושארים
03-5022570
גביה מעבידים
03-5022583
גביה מלא שכירים
03-5022630
03-5022631
03-5022639
אמהות
03-5022580
נפגעי איבה
03-5022575
אבטלה
03-5022580
סיעוד
03-5022571