תפריט ראשי תחומי עיסוק

סניף הביטוח הלאומי בחדרה

רח' הלל יפה 7 א' חדרה, מיקוד 38203

מחלקה
פקס
אבטלה
04-6328190
שיקום
02-6463488
04-6328115
זקנה ושארים
04-6328178
זקנה ושארים
04-6328178
ניידות
04-6328222
נכות כללית
04-6328099
נפגעי עבודה - ועדות רפואיות
04-6328003
נפגעי עבודה
04-6328003
גביה מעבידים
04-6328050
גביה מלא שכירים
04-6328054
נפגעי איבה
04-6328003
סיעוד
04-6328084