תפריט ראשי תחומי עיסוק

סניף הביטוח הלאומי בבאר שבע

בניין פריזמה רח' שזר 31 א' באר שבע, ת.ד. 674 מיקוד 84105

מחלקה
פקס
אבטלה
08-6295387
שיקום
08-6295325
נפגעי עבודה - ועדות רפואיות
08-6295309
נפגעי עבודה
08-6295358
נכות כללית - ועדות רפואיות
08-6295717
נכות כללית
08-6295708
08-6295349
גביה מעבידים
08-6295442
08-6295337
גביה מלא שכירים
08-6295401
08-6295405
08-6295421
אמהות
08-6295450
נפגעי איבה
08-6295383
סיעוד
08-6295385