תפריט ראשי תחומי עיסוק

סניף הביטוח הלאומי באשדוד

רח' הבנים 14 אשדוד מיקוד 77000

מחלקה
פקס
ביטוח לאומי - כללי
08-8686603
סיעוד
08-8686603
שיקום
08-8686603
ניידות
08-8686722
נכות כללית – ועדות רפואיות
08-8686603
נכות כללית
08-8686603
פגיעה בעבודה – ועדות רפואיות
08-8686603
פגיעה בעבודה
08-8686603
זיקנה ושארים
08-8686733
הבטחת הכנסה
08-8686708
דמי ביטוח וגבייה
08-8686705
גבייה ממעבידים
08-8686730
אמהות (דמי לידה / שמירת הריון)
08-8686731
פעולות איבה
08-8686707
דמי אבטלה
08-8686702
דמי מילואים
08-8686603