תפריט ראשי תחומי עיסוק

סניף הביטוח הלאומי באילת

רח' מדיין 12 (בניין הוכמן) אילת מיקוד 88000

מחלקה
פקס
ביטוח לאומי - כללי
דמי אבטלה
08-6295387
פעולות איבה
08-6295358
אמהות (דמי לידה / שמירת הריון)
08-6341344
גבייה ממעבידים
08-6341344
דמי ביטוח וגבייה
08-6341344
הבטחת הכנסה
08-6341344
זיקנה ושארים
08-6295339
פגיעה בעבודה
08-6341344
פגיעה בעבודה – ועדות רפואיות
08-6341344
נכות כללית
08-6295708
נכות כללית – ועדות רפואיות
08-6295708
ניידות
08-6295370
שיקום
08-6295439
סיעוד
08-6295385
דמי מילואים
08-6341344