אירוע תאונתי כתאונת עבודה – עפ"י חוק הביטוח הלאומי

 מאמר מאת: עו"ד מירב אפרים

 מהו אירוע תאונתי?

אירוע תאונתי הוא אירוע שניתן למקד במקום ובזמן, אשר קרה לעובד תוך כדי ועקב עבודתו, ואשר גרם לו לנזק ו/או לאי כושר. כאמור יש לאבחן בין ארועים המתרחשים "תוך כדי" ו"עקב" העבודה לבין ארועים אחרים המתרחשים בעבודה, אך אינם קשורים לעבודה. לדוגמא, כאשר עובד נפצע בקטטה עם עובד אחר, אשר התפרצה על רקע העבודה, סביר כי התאונה תוכר כ"תאונת עבודה". לחילופין כאשר הקטטה פורצת ממניעים אישיים שאינם קשורים לעבודה, לא תוכר התאונה כתאונת עבודה ע"י הביטוח הלאומי.

ישנם אירועים תאונתיים הפשוטים לזיהוי כגון, נגר הפוגע באצבעו עם פטיש כבד או מטפלת בילדים המועדת על צעצוע ושוברת את היד, מאידך ישנם ארועים הקשים לזיהוי שכן יש צורך לאבחן אותם מיתר הפעולות שעשה עובד בעבודה.

אירוע תאונתי יכול להתרחש במקום העבודה עצמו, אך הוא יכול גם להתרחש בדרכו של העובד לעבודה או במהלך פעילות יזומה של המעביד, מחוץ למקום העבודה.

אירוע תאונתי במהלך פעילות נלווית לעבודה

תאונות המתרחשות במהלך פעילות הנלווית לפעילות העבודה, כגון השתלמויות, הרצאות, קורסים, ואפילו טיולים עם וועד העובדים, עשויות במקרים רבים להחשב תאונות עבודה. תביעות אלה המוגשות, בין היתר, לביטוח לאומי, נחשבות למורכבות, בשל הצורך להוכיח את הזיקה בין הפעילות במהלכה נפגע העובד, לבין העבודה.

אירוע תאונתי בדרך מ/אל העבודה

אירוע תאונתי יכול להתרחש בדרכו של העובד מביתו או ממקום בו הוא לן, למקום העבודה או לחילופין בדרכו ממקום העבודה לביתו. כאשר מוגשת תביעה לביטוח לאומי בעקבות תאונה אשר ארעה בדרך, יבדוק ביטוח לאומי האם המקום בו ארעה התאונה, נמצא בדרכו הרגילה של העובד. לא פעם סוטה אדם מדרכו הרגילה לעבודה בכדי לעצור בבנק, להוריד ילד בגן, ללכת לרופא, ועם שובו לדרך הרגילה, מתרחשת תאונה. ישנה פסיקה עניפה של בית הדין הארצי לעבודה הקובעת באילו מקרים "תוקנה" הסטיה מן הדרך, וניתן להמשיך ולבחון את הדרך כדרכו הרגילה של העובד. ישנם מקרים בהם קיימת "הפסקה של ממש" בדרכו של העובד, ואשר מהווה עילה לדחיית התביעה. ישנן תאונות אחרות כגון נפילה במדרגות היורדות מן הבית החוצה, המעלות את השאלה באשר ל"תחום" בו נמצאות המדרגות.

להלן דוגמא להלכות אשר נפסקו ע"י בית הדין הארצי לעבודה בעניין זה:

  • תאונה בשל סיבה פנימית (כגון סחרחורת) ללא כל תרומה של גורם חיצוני, אינה בגדר תאונת עבודה (דבע לט/ 0-107 המוסד לביטוח לאומי נגד סוזן סמסון פדע יא 141).
  • נפילה במדרגות פנימיות של בית קוטג' לא תחשב כתאונת עבודה שהרי המדרגות הינן חלק מהמעון (דב שם/0-83 המוסד לביטוח לאומי נגד סלומון וקנין פדע יא 327).
  • נדחתה תביעה של אדם שהותקף בדרך מהעבודה לביתו, לאחר שהוכח כי התקיפה כוונה אליו באופן אישי, ואינה קשורה כלל ל"סיכוני הדרך". (עבל 54/61 אליזבטה קסטנר – המוסד לביטוח לאומי פב"ל ז 61).
  • עצירה בדרך מהעבודה למשך שעה לעריכת קניות, וחזרה לדרך הרגילה, מהווה הפסקה של ממש. (עבל 1154/01 המוסד לביטוח לאומי – אלגריה רבקה לוי, לא פורסם).

עילות תביעה נוספות

ישנם מקרים בהם תאונת עבודה עשויה להקנות למבוטח זכות לפיצויים לפי פוליסות ביטוח. לדוגמא, תאונת עבודה יכולה לזכות את הנפגע גם בפיצוי לפי פוליסת ביטוח חבות מעבידים או לפי פוליסת תאונות אישיות. פגיעה של ספורטאי מקצועי יכולה להיחשב כ "תאונת ספורט" והנפגע יוכל לתבוע גם את פוליסת הביטוח לפי חוק הספורט. תאונה בדרך לעבודה יכולה אף להיות "תאונת דרכים" ולזכות את הנפגע בפיצויים מהחברה המבטחת. כאשר מדובר ב"תאונה בשטח ציבורי" אשר נגרמה עקב רשלנות של הרשות המקומית עשויה לקום עילת תביעה לפיצויים נגד החברה המבטחת את הרשות המקומית ו/או נגד מזיק אחר.

תביעות עקב "אירוע תאונתי" עשויות להיות מורכבות ומסובכות, ומומלץ מאוד לקבל יעוץ וליווי של עורך דין לביטוח לאומי, וזאת כבר בשלב הגשת התביעה לביטוח לאומי.